Kontaktinformācija

SIA “AMULEUS”

Reģistrācijas Nr.: 40203433052

Juridiskā adrese:"Vecgaiķi", 

Vecgaiķi, Gaiķu pag., Saldus nov., LV-3873

Banka: AS “Swedbank”

SWIFT (BIC) kods: HABALV22

Konta Nr.: LV75HABA0551053530445

info@palmerslatvia.lv

+371 29207450 

Kontaktinformācija