Lietošanas noteikumi

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas lietošanas un preču iegādes kārtību.

1.2.SIA “Amuleus”, reģistrācijas Nr.40203433052, adrese: "Vecgaiķi", Vecgaiķi, Gaiķu pag., Saldus nov., LV-3873, nodrošina pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3.Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas interneta veikalā. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem interneta veikala pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4.Ja Lietotājs iegādājas piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5.Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces , Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci , ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā atbilstoši Lietošanas noteikumiem.

1.6.SIA “Amuleus” patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties interneta veikalā, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.7.SIA “Amuleus” patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

 

2. PRECES PASŪTĪŠANA

2.1.Lai veiktu Preces pirkumu, Pircējs, Interneta vietnē izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Pievienot grozam”.

2.2. Pasūtījuma noformēšanai Pircējam jāveic sekojošas darbības:

2.2.1 Jāizvēlas Prece vai Preces, pievienojot tās „Grozam”.

2.2.2.Pēc visu izvēlēto Preču ievietošanas „Grozā”, lapas labajā augšējā stūrī noklikšķināt uz iepirkumu groza ikonas un nospiest taustiņu „Apskatīt grozu”. Pircējs tiek novirzīts tālāk uz groza lappusi, kurā iespējams atkārtoti pārskatīt pasūtījumu, dzēst preces no iepirkumu groza un ievadīt kupona kodu, ja tāds ir, kā arī izvēlēties Preces piegādes/saņemšanas veidu.

2.2.3.Tālāk Pircējs noklikšķina “Turpināt noformēt pasūtījumu”, kas aizved uz Omniva Checkout pasūtījuma noformēšanas lappusi.

2.2.4.Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Pircējs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu “Samaksāt”. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts pārdevējam.

2.2.5.Pircējs samaksu par Preci veic, izmantojot internetbankas bankas saiti, un apstiprina maksājumu Pārdevējam, nospiežot taustiņu “Atpakaļ pie tirgotāja”.

2.2.6.Pēc Preces apmaksas Palmers.lv sūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

2.3.Pircējs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums var netikt nodrošināts.

2.4.Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušās iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

2.5.Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pircēja iesniegto datu pareizību, kā arī – vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.

 

3. KUPONA IZMANTOŠANA

3.1.Atlaižu kuponus var iegūt Palmers.lv veikala paziņojumos, sociālajos medijos (Facebook un Instagram), saņemt e-pastā vai SMS, kā arī kampaņās interneta vidē.

3.2.Atlaižu kuponu norādīto kodu var izmantot tikai vienu reizi un tikai iepērkoties Interneta vietnē.

3.3. Palmers.lv veikalā ir iespējams izmantot šāda veida kuponus:

3.3.1. kuponi, kas sniedz procentuālu atlaidi;

3.3.2. kuponi, kas sniedz bezmaksas piegādii;

3.3.3. kuponi, kas sniedz konkrēta apmēra atlaidi.

3.4. Atlaides kuponi nesummējas, un tie netiek apmainīti pret naudu.

3.5.Aizliegts pārdot atlaižu kuponus.

3.6.Atlaižu kuponi ir derīgi līdz norādītajam datumam. Atlaižu kuponi ar derīguma termiņa beigu datumu netiek apmainīti pret produktiem, kas tiek pārdoti Interneta vietnē, to derīguma termiņš netiek pagarināts un netiek kompensēts.

3.7.Kupona turētājs ir atbildīgs par informācijas drošību.

3.8.Visus atlaides kuponus var izmantot, lai samazinātu groza summu tikai Interneta vietnē. Atlaides kuponi nesummējas, un citas atlaides, kas tiek piemērotas Interneta vietnē, neattiecas uz atlaižu kuponiem.

3.9. Nederīgi, zaudēti vai citādi bojāti (piemēram, kupona kods ir bojāts un to nevar identificēt), atlaižu kuponi netiek kompensēti, un to derīguma termiņš netiek pagarināts.

3.10.Atlaižu kuponi netiek apmainīti pret citiem kuponiem un tos nevar atgriezt.

3.11.Ja rodas jautājumi par maksājumu, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums rakstot e-pastu uz info@palmerslatvia.lv

 

4. PREČU CENAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

4.1.Preču un pakalpojumu cenas Interneta vietnē ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši Interneta vietnē norādītajām piegādes maksām.

4.2.Preču cenas Interneta vietnē norādītas EUR (eiro). Visi maksājumi, kas tiek veikti caur maksājumu apstrādātāju Maksekeskus AS, norēķinu valūta ir EUR (eiro).

4.3. Pircējs maksā par precēm, šādos veidos:

4.3.1.izmantojot Latvijas Republikas banku saites – Swedbank, SEB, Nordea, Citadele.

4.4.Interneta vietne ir izmantots Omniva Checkout pirkuma noformēšanas logs, kas ļauj ātrāk noformēt pirkumus tiešsaistē, tādēļ maksājums tiek veikts ārpus Interneta veikala vides, pakalpojuma nodrošinātāja Maksekeskus AS drošā maksājumu vidē.’

4.5.Precēm un pakalpojumiem tiek piemērota cena, kas spēkā Interneta vietnē pasūtījuma apmaksas brīdī.

4.6. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā.

 

5. PREČU PIEGĀDE

5.1.Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi vai izvēlēto pakomāta Omniva staciju.

5.2.Preces Pircējam var piegādāt Palmers.lv vai viņa pilnvarots pārstāvis.

5.3.Pircējs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

5.4.Piegādes maksa Latvijā ar pakomātu Omniva ir 2,9 EUR (divi eiro un deviņdesmit centi).

5.5.Palmers.lv darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Iespējamais piegādes laiks var atšķirties.

5.5.1.Par piegādes veidu izvēloties Omniva pakomātu, Prece Pircēja izvēlētajā pakomātā nonāk 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi. Par Preces nonākšanu pakomātā Pircējs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti 24 stundas diennaktī.

5.5.2.Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ Pārdevējam. Gadījumā, ja Pircējs neizņem Preci iepriekš minētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.

5.6.Ja Pircējs norādītajā piegādes adresē nav sastopams, Pārdevējam vai tā pilnvarotajai personai ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.7.Ja preču piegāde Pircējam nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā Palmers atmaksā Pircējam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

5.8.Ja Palmers neizdodas sazināties ar Pircēju 5 (piecu) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Palmers atmaksā Pasūtītājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

5.9.Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ Palmers nevar nodrošināt Interneta vietnē iegādātās preces piegādi, Pārdevējs apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Pircējs nepiekrīt, Pārdevējs atmaksā Pircēja samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.