Privātuma politika

SIA “Amuleus” Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Politika ir attiecināma uz visa veida personas datu apstrādi, kuru veic SIA “Amuleus”, ja šajā politikā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav minēts citādi.

SIA “Amuleus”, reģ.nr. 40203433052, juridiskā adrese: "Vecgaiķi", Vecgaiķi, Gaiķu pag., Saldus nov., LV-3873, tel.nr. +371 28218698, , turpmāk tekstā – , ir Latvijā reģistrēts interneta veikals, kurš veic savu klientu personas datu vākšanu, glabāšanu un apstrādi pēc Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679, turpmāk tekstā – Regula, prasībām.

 

Personas datu apstrādes nolūki.

– www.palmers.lv veic personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, neatkarībā no klienta atrašanas vietas .

– Ar minēto tiek uzskatīts, ka Jūs esat informēts, ka izmantojot interneta lapu www.palmers.lv, SIA “Amuleus” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.palmers.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

– lapas kopējo apmeklējumu skaitu;

– katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

– www.palmers.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus un IP adreses;

– citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.palmers.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās darbību.

– Ar doto tiek uzksatīts, ka Jūs esat informēts, ka norādot www.palmers.lv veitnē savu kontaktinformāciju

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATI

SIA “Amuleus” apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

– Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;

– Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;

– Biznesa plānošanai un analītikai.

SIA “Amuleus” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

– Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

– Juridiska pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem.

– Leģitīmo interešu ievērošana – SIA “Amuleus” ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;

 

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

SIA “Amuleus” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

– kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Amuleus” var realizēt savas leģitīmās intereses;

– kamēr SIA “Amuleus” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

– www.palmers.lv apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis.

 

SĪKDATNES

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir mazi informācijas faili, kurus Jūsu pārlūkprogrammā saglabā Jūsu datora cietajā diskā. Tos bieži izmanto kā tīmekļa vietņu mehānismu, kas atceras noderīgu informāciju, piemēram, Jūsu pieslēgšanās informāciju, un var veicināt tīmekļa vietnes navigācijas ērtību.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Visas sīkdatnes ir maksimāli nepersonalizētas un tās tiek lietotas tikai mājas lapas kvalitātes uzlabošanai vai statistisku datu vākšanai.

izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

– sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

– mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

– iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku un pārvietošanos lapā;

-uzlabotu vietnes darbības efektivitāti. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “Amuleus” leģitīmā interese.

www.palmers.lv neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “Amuleus” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

Kā izdzēst sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Ja Jūs vēlaties ierobežot, bloķēt vai izdzēst sīkdatnes, tad šāda iespēja ir nodrošināta, mainot Jūsu lietotās pārlūkprogramma iestatījumus. Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus. Jūs varat atteikties no to izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

SIA “Amuleus”, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu.

Likumā noteiktos gadījumos www.palmers.lv var nodot informāciju trešajām personām:

– Datu apstrādātājiem, kuri SIA “Amuleus” vārdā un atbilstoši norādījumiem apstrādā personas datus.

– Valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

– Personām, kuras sniedz pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

 

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma Politikā, publicējot tās Mājaslapā. Jebkura Privātuma Politikas versija, kas publicēta Mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma Politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.